ULTech.nl Carcleaning Center
 
 

 
  Vanaf September 2011 is ULTECH CARCLEANING CENTER van start gegaan in het pand aan de Industrieweg 25 in Gendringen


FOCWA

Deskundig advies
Kwaliteit en zekerheid zijn bij ons als FOCWA aangesloten bedrijven
gegarandeerd. De werkwijze is volledig transparant en inzichtelijk. Er
worden duidelijke afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden,
planning en begroting. Ultech Carcleaning is als enigste binnen de Focwa
welke met droogijs reinigt. Geen stoom of andere chemische middelen!

Garantie op uitgevoerde werkzaamheden
Vakkundige reiniging! Daarom werken wij als FOCWA aangesloten bedrijf
volgens vastgestelde procedures en checklists. Juist door het vakmanschap
van ons als bij FOCWA aangesloten bedrijf kan uitgebreide garantie op
werkzaamheden worden verstrekt. Eventuele geschillen worden in goed overleg
opgelost, met de mogelijkheid om bindend advies te vragen aan de FOCWA-NIVRE
Geschillencommissie.

Vakkundig en goed opgeleid personeel
Elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Bij ons als FOCWA aangesloten
bedrijf werken uitsluitend goed opgeleide en ervaren mensen met een
bijzondere passie voor vakmanschap. Zij beschikken over de meest moderne
apparatuur, gereedschappen en materialen en werken volgens vaste
voorschriften en checklists. Zij adviseren u graag vanuit hun expertise. Een
scholings- en opleidingsplan zorgt ervoor dat zij vooroplopen in kennis en
kunnen omgaan met technologisch complexe voertuigen en apparatuur. Ook zijn
wij continue bezig met het ontwikkelen van innovatieve technieken en
werkprocessen. Onze medewerkers profiteren van deze initiatieven en krijgen
bruikbare kennis overgedragen. Mede door hun vakmanschap voldoen wij aan
strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Moderne bedrijfsuitrusting
Goed gereedschap is het halve werk. Wij beschikken over een moderne
bedrijfsuitrusting waarmee ook complexe technologische werkzaamheden
verricht kunnen worden, en hanteren de hoogste kwaliteitsmaatstaven. Onze
medewerkers zijn speciaal opgeleid om vakkundig met de speciale
gereedschappen, apparatuur en middelen om te gaan. Zo wordt voldaan aan
strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Zorg voor mens en milieu
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel en geldt
als een belangrijke voorwaarde voor onze bedrijfsvoering. Ons bedrijf
voldoet aan de strenge kwaliteit, milieu- en arbo-voorschriften. FOCWA heeft
een online systeem ontwikkeld dat ondersteunt bij het in kaart brengen van
risico’s en het nemen van maatregelen. Met een moderne bedrijfsuitrusting,
milieuvriendelijke middelen zoals droogijsreiniging en innovatieve
werkprocessen brengt Ultech Carcleaning het duurzaam ondernemen in praktijk.

 

   

 
         
   

Carcleaning Center is een onderdeel van

 1 bezoeker online...
 

Pinnen is bij ons mogelijk.

  
 

Ultech Droogijsreiniging  |  Berghseweg 18  |  7071 PW Ulft  |  Tel: 0315-236221 info@ultech.nl  |  Sitemap

Design & hosting: MT